NOTÍCIES DESTACADES

EL MÉS VISITAT

L' ULTIM

Comissió de serveis del lloc de treball de Tresorer/a

Núm. de convocatòria:  9/2024

Forma de provisió:  lliure designació, reservat a funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.

Termini de presentació de sol·licituds:  pendent

>> Anunci convocatòria