Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Procediment per a matricular vehicles nous en el padró de l'IVTM

IMPORTANT: Este tràmit només es realitza una vegada en la vida d'un vehicle, que és prèviament a la seua matriculació. El document que s'obté només serveix per a presentar-ho en Tràfic per a matricular el vehicle, mai per a adjuntar-ho en les transferències i/o baixes.

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris de vehicles nous (o quan s'adquirisca un vehicle usat que es vulga rematricular).

Dates i terminis

Data de sol·licitud: Quan s'adquirisca un vehicle nou (o quan s'adquirisca un vehicle usat que es vulga rematricular).

Procediment

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
  • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).


Presentació

​​​​​​​S'haurà d'imprimir el document generat i justificant de pagament i es presentarà en la Prefectura provincial de trànsit per a continuar amb el procés de matriculació.