L'objectiu de la web de l'Ajuntament de Castelló és que tots ciutadans puguen navegar per les pàgines d'aquest portal sense trobar dificultats d'accés. Totes les persones siga com siga la seua edat, discapacitat, característiques del seu equip

L'Ajuntament de Castelló s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al​​​​​​​ lloc web actual castello.es

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


CONTINGUT NO ACCESSIBLE

Estem treballant perquè el portal aconseguisca el màxim nivell d'accessibilitat, però alguns continguts no són encara plenament accessibles per les raons que es recullen a continuació.

A. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

  • Algunes taules poden presentar problemes perquè estan pendents d'adaptar a la nova normativa [requisit número 9.1.3.1],
  • Algunes pàgines que recullen enllaços d'ordres, decrets, etc. (normativa) tenen una longitud excessiva el que pot donar problemes relacionats amb el propòsit dels enllaços [requisit número 9.2.4.4].
  • a causa del gestor de continguts emprat en aquest portal sorgeixen errors en el processament de les fulles *CSS [requisits número 9.1.3.1. i número 9.4.1.1].

Actualment comptem amb un equip de revisió que està esmenant aquests errors.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF, o altres formats, publicats després del 20 de setembre de 2018, que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Els arxius ofimàtics en PDF, o altres formats, vinculats en aquest portal i que són responsabilitat de tercers, podrien no ser accessibles.

Els documents PDF, signats electrònicament amb anterioritat al 20 de setembre de 2018, no són accessibles. Si algun ciutadà o ciutadana està interessada en l'accessibilitat d'algun d'aquests documents, pot sol·licitar-lo a info@castello.es, i li enviarem el text en un document accessible, al més prompte possible.

B. Càrrega desproporcionada

No aplica.

C. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF, o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018, que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Els mapes d'ubicació dels organismes podrien no ser plenament accessibles, però s'inclou al costat dels mateixos la informació essencial de manera accessible.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través del​​​​​​​ Tràmit de Reclamacions o Queixes

Les reclamacions seran rebudes i tractades pel Servei d'Informació i Documentació Administrativa.

ACCIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

L'Ajuntament de Castelló vol millorar l'accessibilitat del portal més enllà del nivell d'exigit pel Reial decret 1112/2018, per això s'han fet els següents passos:

1. Selecció d'estils visuals

La programació del portal s'ha realitzat utilitzant fulles d'estil (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, la pàgina web continua sent llegible gràcies a la seua marcació estructural.

2. Visualització Responsive

El portal ha sigut dissenyat per a la seua òptima visualització en els dispositius tauleta i mòbil.