Atenció al Ciutadà

L'Ajuntament no és una institució rígida, sinó més prompte la casa del poble on tots els ciutadans tenen les portes obertes, on tots els problemes, consultes, suggeriments o preocupacions dels veïns són el més important per a nosaltres.

I d'això es tracta. D'atendre i resoldre allò que ens plantegen i afecte la ciutat de Castelló, tant directa com indirectament. Estar en contacte diari amb els veïns i ser el mediador entre estos i l'administració, és el nostre objectiu prioritari.

I ho pot fer a través de la comunicació personal:

Al 010 si crida des de Castelló o, des de mòbil o des d'altres municipis, cridant al 964 226 010. Si ho prefereix, també pot comunicar-se a través del correu electrònic info@castello.es.

La nostra vocació de servei que hem manifestat repetidament, volem posar-la en pràctica al servei dels ciutadans perquè estos al seu torn ens ajuden a millorar la nostra ciutat "CASTELLÓ".

Horari del servei:
 • Nord, Sud, Est i Oest, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
 • Grau: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dimarts, de 16:30 a 19 hores.
 • Centre: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dijous, de 16:30 a 19 hores.

En períodes vacacionals, totes les Juntes de Districte tindran horari d'atenció de 9 a 13 hores.

ATENTICS 010 Servei d'Informació Ciutadana 010

SERVEI D'INFORMACIÓ TELEFÒNICA DE MARCACIÓ REDUÏDA 010.

L'Ajuntament de Castelló de la Plana presta el Servei d'Informació Telefònica a la Ciutadania mitjançant un número de marcació reduïda 010 (964 226 010 si crida des de fora de la Ciutat), a fi de satisfer la demanda de la ciutadania d'informació sobre els seus serveis, tràmits i diferents actes de la vida social i cultural de la ciutat, aconseguint així que l'Administració Local siga més transparent, eficaç i propera.

Amb aquest objectiu, i conscient del valor de l'accés a la informació per a potenciar la participació ciutadana i millorar les relacions entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la ciutadania s'estableixen com principis que han de regir l'atenció al ciutadà els següents: accessibilitat, eficàcia i canals integrats de resolució de les seues demandes.

Per al Servei d'Informació 010, aquest Ajuntament disposa d'una base de dades centralitzada d'informació (portal de la ciutadania, intranet, etc.).

SERVEIS BÁSICS

Els serveis bàsics que es presten són:

 • Atenció de cridades rebudes al número de telèfon de marcació reduïda 010, així com emissió d'aquelles, amb l'objecte de facilitar a la ciutadania informació sobre la ciutat de Castelló de la Plana i els seus serveis, informació de caràcter administratiu, institucional, sobre la guia general de la ciutat, activitats socioculturals i altres temes de consultes especialitzades que foren d'interès per als veïns de Castelló i els seus visitants.
 • Servei d'atenció a l'internauta via web.
 • Desenvolupament de tràmits municipals senzills, sol·licitats telefònicament pel ciutadà, sempre que aquests serveis hagen estat prèviament oferits per l'Ajuntament de Castelló.
 • Recepció de queixes o reclamacions i suggeriments que seran remeses a l'Ajuntament de Castelló en el suport que es determine. A aquests efectes, s'emplenarà un formulari normalitzat per l'Ajuntament de Castelló i l'agent que la reba s'encarregarà de mecanitzar-la en l'aplicació informàtica que facilite l'Ajuntament.
 • Mecanització, emmagatzematge, ampliació i actualització de les dades contingudes en el programari de gestió (o base de dades) destinades al present servei d'informació.
 • Seguiment de l'actualització de la informació subministrada a través de la base de dades d'informació.
 • Emissió de missatges per al desenvolupament de campanyes d'informació, determinades per l'Ajuntament de Castelló.
 • Servei de recepció de cridades i missatges a través d'Skype.
 • Servei de recepció i enviament d'informació a través de WhatsAapp. Per a aquest servei l'empresa adjudicatària haurà de subministrar un nombre de telèfon mòbil i un dispositiu capaç d'executar la plataforma WhatsApp.

OFERTA D'INFORMACIÓ

L'oferta completa d'informació inclou:

 1. Informació de l'àmbit institucional i administratiu, de l'Ajuntament de Castelló de la Plana:
  • Funcions bàsiques de l'Ajuntament.
  • Normatives de tramitació i departaments responsables.
  • Consultes vàries, etc.
 2. Guia de la ciutat:
  • Direccions, telèfons i activitats d'institucions, entitats, i empreses importants.
  • Agenda d'actes públics, espectacles, conferències, etc.
  • Calendari de festes, exposicions, congressos, etc.
  • Activitats generals.
 3. Temes especialitzats:
  • Consum.
  • Urgències.
  • Recollida de queixes i sugerències.
  • Altres consultes.
 4. Línia permanent de comunicació entre l'Ajuntameent de Castelló i la ciutadania.

 

COM CONTACTAR

Per telèfon:

Si crida des de la seua casa a Castelló únicament ha de marcar el 010.

Si crida des d'un mòbil o des d'altres municipis o províncies serà el 964 226 010.

Per email:

Ens pot enviar les seues consultes a info@castello.es

 

HORARI

L'horari de funcionament durant l'estat d'alarma es:

 • De dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 hores.

MODALITAT DE PREU

La modalitat de preu es facturació por temps, on el preu de les cridades és el qual s'indica en la següent taula:

Número: 010.

Preu aplicable a l'usuari cridant:

 • Des de xarxa fixa: Preu equivalent al d'una cridada ordinària fixe-fixe d'àmbit metropolità.
 • Des de xarxa mòbil: Preu equivalent al d'una cridada ordinària mòbil-fixe en el territori nacional.

Servei d'Informació Ciutadana 010 WhatsApp

L'Ajuntament de Castelló de la Plana engega un nou canal de comunicació amb les seues ciutadanes i ciutadans mitjançant el Servei d'Informació Ciutadana 010Whatsapp, que permet la difusió de missatges de manera gratuïta.

Els serveis que podran rebre els ciutadans després de realitzar la consulta al Servei d'Informació Ciutadana 010Whatsapp són:

 • Enllaços a la web castello.es ben siguen pdfs o qualsevol altra pàgina d'alguna consulta.
 • Textos informatius llargs o curts quan el ciutadà no puga anotar o estiga itinerant.
 • Imatges o cartells d'activitats culturals, esportives o comercials.
 • Enllaços a vídeos de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

L'horari del servei és de 8 a 14 hores pel que els missatges que es reben fora d'aquest horari es contestaran l'endemà de dilluns a divendres en aquest horari.

El servei i l'alta en el mateix són gratuïts. Per a ser donat/a de alta, solament cal seguir els següents passos:

 1. Emplenar el formulari de l'alta indicant nom, els dos cognoms, D.N.I. i número de telèfon, i acceptar les condicions d'ús.
 2. Una vegada registrat, l'alta en el servei serà efectiva a partir de la recepció del missatge de benvinguda en el seu compte de 010WhatsApp.
 3. Agregar el número del Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp als contactes del seu dispositiu mòbil. (Açò és necessari per a poder rebre correctament els missatges, pot fallar si no se segueix aquest pas).
 4. Llest! A partir d'aquest moment ja podràs realitzar la teua consulta mitjançant WhatsApp a l'Ajuntament.

>> Formulari d'alta en el Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp.

Documentació

Pot trobar la documentació necessària per a iniciar un tràmit, accedint a la Seu Electrònica:

Només si no troba el tràmit concret pot descarregar directament des d'ací la instància general.

Instancia General

Oficines d'Atenció Ciutadana

Horari del Servei

 • Nord, Sud, Est i Oest, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
 • Grau: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dimarts, de 16.30 a 19 hores.
 • Centre: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dijous, de 16.30 a 19 hores.

En períodes vacacionals totes les Juntes de Districte tindran horari d'atenció de 9 a 13 hores.

Altres Contactes d'Interés

Atenció Ciutadana.

Contacta amb el departament d'Atenció al Ciutadà.

Ubicació: Plaça Major, 1.

Telèfon:

Si telefoneu des de Castelló, únicament heu de marcar el número de telèfon 010.

Si telefoneu des d'un mòbil o des d'altres municipis o províncies el número de telèfon és 964 22 60 10.

e-mail:: info@castello.es.

 

Agència de Desenvolupament Local.

Programes de formació i ocupació.

Ubicació: C/ Enmig (Edifici Quatre Cantons).

Telèfon: 964 355 482.

e-mail:: adl@castello.es.

 

Atenció Pública Web.

Per a temes relacionats amb el funcionament de la web municipal.

e-mail: info@castello.es.

 

Casal Jove.

Per a temes culturals i de joventut.

Ubicació: Av. del Port, s/n - GRAU.

Telèfon: 964 282 122.

e-mail: casaljove@castello.es.

 

Cultura.

Per a activitats culturals.

Ubicació: C/ Gaibiel, 4.

Telèfon: 964 227 556.

e-mail: cultura@castello.es.

 

Junta Arbitral de Consum.

Mediació entre consumidors i comerços. Reclamacions.

Ubicació: Plaça Major, 1 - Edifici Noble 4ª planta.

Telèfon: 964 269 614.

e-mail: jac@castello.es.

 

Negociat de Joventut - Ofijove.

Per a qualsevol tema de joventut.

Ubicació: C/ Gaibiel, 4.

Telèfon: 964 229 551.

e-mail: juventud@castello.es.

 

Objectes Perduts.

Central de Policia Local de Castelló.

Ubicació: Partida Bovalar, Quadra Tercera, s/n. 12004

Telèfon: 964 355 426

e-mail: objetosperdidos@castello.es

 

OMIC

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

Ubicació: C/ Campoamor, 28 - 3r - C.

Telèfon: 964 269 609.

e-mail: consumo@castello.es.

 

Planetari.

Exposicions, cursos i sessions del planetari.

Ubicació: passeig Marítim, s/n (GRAU).

Telèfon: 964 282 968.

e-mail: planetari@castello.es.

 

Policia Local.

La Policia Local atén directament la ciutadania.

Ubicació: Antic Quarter Tetuan XIV.

Telèfons:

Emergències: 092.

Centraleta: 964 355 400.

Guarderia Rural: 964 220 592.

e-mail: policialocal@castello.es.

 

Projecte AFIC.

Comerç: normativa, horaris, rebaixes, subvencions, etc.

Ubicació: C/ Campoamor, 23 - 3r - C.

Telèfon: 964 228 968.

e-mail: afic@castello.es.

 

Recaptació.

Servei Municipal de Recaptació. Domiciliació de rebuts, etc.

Ubicació: C/ Governador Bermúdez de Castro, 4.

Telèfon: 964 341 130.

e-mail: castellon@recauda.com.

 

Sanitat.

Sanitat: campanyes, cursos, etc.

Ubicació: C/ Campoamor, 28.

Telèfon: 964 228 968.

e-mail: sanidad@castello.es.

 

Servei d'Extinció d'Incendis.

Cos Municipal de Bombers.

Ubicació: Antic Quarter Tetuan XIV.

Telèfons:

Centre d'Emergències: 112.

Avisos: 964 221 080.

Oficines: 964 221 704.

e-mail: bomberos@castello.es.

 

SIO

Servei d'Igualtat d'Oportunitats. Atenció a la Dona i Violència de Gènere.

Ubicació: passeig Ribalta, 21, ent. A.

Telèfon: 964 251 979.

e-mail: igualdad@castello.es.

 

UPC

Gabinet de Prevenció de Trastorns Addictius.

Ubicació: C/ Historiador Escolano, 28 PBJ.

Telèfon: 964 355 366.

e-mail: upc@castello.es.