Centre d'Innovació, Emprenedoria i Sostenibilitat (CIES)

Edifici Centre d'Innovació, Emprenedoria i Sostenibilitat (CIES)

En el CIES podem trobar els següents serveis:

  • Servei d'Emprenedoria
  • Cooperativa d'emprenedors BETAEMPRENDEDORES
  • Viver d'empreses
  • Coworking