Informació SMC

El servei de Manteniment de la Ciutat naix amb la vocació de ser una ferramenta útil per al ciutadà i per a l'Administració municipal de Castelló.

La nostra ciutat ha crescut en magnitud, en nombre d'habitants i, per tant, també en el volum de serveis que atenen la bon atenció dels nostres carrers, parcs i tots els espais públic de comuna convivència.

L'Ajuntament de Castelló vol que la nostra ciutat estiga en les millors condicions possibles per a potenciar la qualitat de vida dels seus habitants. Per a això posem a disposició dels ciutadans esta pàgina web en què, de forma directa, on-line, qualsevol veí o veïna pot comunicar l'existència d'un desperfecte urbà o una alerta sobre la possible disfunció d'un servei.

En quant la seua comunicació siga rebuda es posarà en marxa un dispositiu tècnic que intentarà solucionar qualsevol problema que sorgisca. A més, vosté podrà consultar en qualsevol moment l'estat de resolució de la seua queixa o suggeriment. La col·laboració ciutadana es convertix ací en un element imprescindible per a que entre tots i totes aconseguim que cada dia Castelló siga una ciutat millor. Per tant, per endavant, moltes gràcies per la seua participació.

Nova versió de la plataforma de reporte de queixes o suggeriments al Servei de Manteniment de la Ciutat:

Aquesta eina al servei de la ciutadania ha sigut millorada recentment amb una nova versió que permet un millor seguiment de les comunicacions per part de la ciutadania. Aquesta nova versió requereix registre previ com a usuari de l'aplicació. En registrar-se com a usuari vostè podrà consultar en qualsevol moment qualsevol incidència que haja reportat.

L'aplicació també està disponible per a dispositius mòbils Android i iOS, la qual cosa permet a qualsevol ciutadà poder comunicar incidències en el mateix moment que les detecte a peu de carrer.

Enviar Petició