Consum

Les dependències estan ubicades en:

Plaça Major, 1 - Edifici Noble, Planta Baixa

Telèfon: 964 269 609

consumo@castello.es