Serveis Socials Centrals

Les dependències estan situades en:

Edifici Quatre Cantons.icono geoportal

Planta Baixa:

 • Coordinació de Programes.
 • Emergència Social.

Planta Primera:

 • Cooperació Social i Solidaritat.
 • Emergència Social.
 • Atenció a la Dependència.
 • Dinamització Comunitària.
 • Agència de Desenvolupament Local.
 • Jefatura de Secció.
 • Contractació i Coordinació.
 • Família i Infància.
 • Coordinació de Programes.