Codi de Bon Govern

CODI DE BON GOVERN DELS MEMBRES CORPORATIUS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

El Ple de l'Ajuntament de Castelló en data 19 de desembre de 2019 va acordar: derogar el Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l'Ajuntament de Castelló de la Plana aprovat per acord plenari de data 30 d'abril de 2015 i aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Codi de Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i desenvolupar els principis de bon govern i línies estratègiques de la gestió pública municipal que s'articular entorn de cinc eixos:

  1. Estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local.
  2. Compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos.
  3. Règim d'incompatibilitats i retribucions.
  4. Relacions entre càrrecs electes i empleats públics.
  5. Mesura per a la millora de la democràcia participativa.

Adhesió al Codi de Bon Govern Local de la FEMP:Acord de data 19 de desembre de 2019 del ple de l'Ajuntament de Castelló d'adhesió al Codi de Bon Govern Local de la FEMP.

Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Castelló ( model de la FEMP). Document del Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Castelló ( Model de la FEMP aprovat el 24 de març de 2015).