Accéss Geoportal

acceso_Geoportal.jpg

Geoportal és la nova plataforma d'accés a dades geogràfiques per al ciutadà (Geoportal) al que pot accedir a través de l'adreça https://www.castello.es/va/geoportal.

Aquest projecte és una proposta d'evolució de l'anterior producte MapaCiutat cap a un nou concepte de Geoportal, utilitzant les últimes tecnologies de publicació i visualització d'informació geogràfica en un entorn cloud.

L'objectiu és l'evolució i substitució de l'actual tecnologia de MapaCiutat, disposant de la nova plataforma que ens permetrà nous usos en el futur i un model més adaptat als actuals temps.

Entenem el geoportal com el conjunt de dades, informació i serveis geoespacials que el municipi posa a la disposició dels ciutadans, amb l'objecte d'informar, col·laborar i fomentar la participació i la transparència.

Perquè els diferents usuaris i interessats en l'ús d'informació del territori, tinguen accés a la informació geoespacial, és necessari proporcionar eines i serveis que ho faciliten, que siguen simples i usables des de qualsevol lloc i dispositiu.

L'objectiu del present projecte és desenvolupar i integrar les millors tecnologies actualment disponibles per a elaborar aquest nou portal d'accés a la informació territorial de caràcter públic, el nou Geoportal de Castelló de la Plana.

Aquest serà el punt d'accés a informació i als visors de mapes, corresponents a diferents temàtiques i seccions municipals i d'interès ciutadà.

BENEFICIS

Els principals beneficis que obtindrà l'Ajuntament de Castelló de la Plana, així com els ciutadans amb la implantació del nou Geoportal, són els següents:

 • Modernització de la llista de carrers: millor disseny, tecnologia i usabilitat. Increment de l'ús per part dels ciutadans.
 • Disposar d'un entorn modern que facilite l'accés a la informació ja els serveis geoespacials.
 • Disposar de les millors tecnologies en publicació i visualització de dades geoespacials.
 • Disposar d'un entorn de gestió de continguts i dades que permetrà la interactuació per part dels usuaris.
 • Disposar d'una plataforma de dades i serveis geoespacials que permeta escometre nous reptes i projectes de futur de la Ciutat.

DESCRIPCIÓ GENERAL

El nou Geoportal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana contindrà els següents elements i funcionalitats:

 • Un conjunt de pàgines integrables en la web municipal , que proporcionaran informació i accés als diferents visors.
 • Accés a llista de carrers (apareix com a visor) basat en la cartografia municipal, la qual s'edita i manté municipalment, així com també a la llista de carrers de Google.
 • Accés a cartografia de base de Google.
 • Accés a Street View.
 • Accés a càlcul de rutes i altres serveis disponibles sobre Google.
 • Permet visualització i consulta de POIs, així com altres capes d'informació geogràfica (exemple delimitació de districtes municipals). Inclou una fitxa d'informació dels punts d'interès.
 • Eina de recerca de carrers i nombres de policia del carrer oficial de l'Ajuntament i del propi servei de Google.
 • Eines de recerca a nivell de punts d'interès (s'han mantingut les categoria, tipus i punts existents ja en la versió de MapaCiutat).
 • Eina de mesurament de distàncies i superfícies.
 • El mapa o visor de “llista de carrers” es compon de diversos basemaps (servici teselat d'alt rendiment) com el de la base urbana de la llista de carrers municipal, cartografia base de google, cartografia satèl·lit de google i cartografia de OpenStreetMap.